Nederlandse oefeningen voor anderstaligen:
woordenschat, grammatica, luisteroefeningen...

Laatst toegevoegd

Luisteroefening:
Geen medicijnen want...

Spotje: Het aquarium

Grammatica - Onvoltooid Verleden Tijd:
Sarah (Invuloefening bij liedje)

Luisteroefeningen:
Slimme auto's
De spinnen in onze tuin
Met de fiets naar het werk

Memory spel:
Het lichaam
De kleuren
Het huis

Spaans Oefeningen Spaans
Frans Oefeningen Frans
Engels Oefeningen Engels