Nederlandse oefeningen voor anderstaligen:
woordenschat, grammatica, luisteroefeningen...

Laatst toegevoegd

Memory spel:
Het lichaam
De kleuren
Het huis

Woordenschat:
Bijv. naamwoorden met versterkend voorvoegsel (5)

Trailer: Het vonnis

Woordenschat:
Lichaamsdelen (3)
De beenderen

Luisteroefeningen:
Zij leerden Nederlands in Vlaanderen

Spaans Oefeningen Spaans
Frans Oefeningen Frans
Engels Oefeningen Engels