Nederlandse oefeningen voor anderstaligen:
woordenschat, grammatica, luisteroefeningen...

Laatst toegevoegd

Luisteroefeningen:
De bliksem, wat en hoe
Opladers
Screening van vliegtuigpassagiers
Minder bloeddonoren
Trampolinespringen

Spotje:
Te goedkoop (Secret escapes)

Luisteroefening: De elektrische vrachtwagen

Memory spel:
De dranken

Luisteroefeningen:
Plastic is een plaag
Plastic alom

privacybeleid
Spaans Oefeningen Spaans
Frans Oefeningen Frans
Engels Oefeningen Engels
hongaars Oefeningen Hongaars