Zeven steken (Laïs)

Laïs is een Vlaamse folkgroep.

Luister naar het liedje en vervolledig de tekst met de ontbrekende werkwoorden in de O.V.T. (onvoltooid verleden tijd). Klik daarna op Oplossing.

Hij een jongeling van achttien jaren
Die bij z'n meisje de liefde verklaren
Maar toen hij haar van haar eer ontrukt
hij haar zitten met haar ongeluk

's Morgens hij om haar te spreken
Men de tranen van droefheid breken
Zij : Jongeman ziet wat gij doet
Hetgeen ik draag is van uw vlees en bloed

Hij haar dadelijk mee naar buiten
In 't groen waar al die vogels fluiten
Hij haar mee naar een rivier
En : uw laatste rustplaats is hier

Hij heeft haar dadelijk vastgegrepen
En een mes en haar zeven steken
Ja, zeven steken, zij voor zijn voet
Zij te baden in haar eigen bloed

Adieu mijn vader, adieu mijn moeder
Adieu mijn zuster, adieu mijn broeder
Nu ga ik scheiden van de wereld af
En ik ga rusten in het duister graf

Ziet nu zo een moordenaar eens lopen
Geen rust of duur om iets te hopen
Nu loopt hij met zijn ogen vol getraan
En kan z'n leven naar de gevangenis gaan

Translate? Traduire? Traducir?