De kloktijden

Bekijk het klokje en zeg of schrijf hoe laat het is.

Schrijf de zin voluit. Gebruik geen getallen. (Don't write numbers, only letters.)

Klik op checken om te zien of je zin juist is en om hulp te krijgen om hem te corrigeren.
(Click on 'Checken' to check if your sentence is correct and to receive help in order to correct it.)
Klik op Oplossing om dadelijk de oplossing te zien. (Click on 'Oplossing' to see directly the solution.)
Klik op het klokje om de oplossing te horen. (Click on the clock to hear the solution.)
Klik op Ander klokje om naar het volgende klokje te gaan. (Click on 'Ander klokje' to go to the next clock.)

Om te zeggen hoe laat het is begint de zin altijd met Het is....

English français español

Bij "hele" uren (12.00, 01.00, 02.00 enz.) zeggen we het woord uur na het getal.

English français español

We gebruiken het woord uur enkel bij "hele" uren (12.00, 01.00, 02.00 enz.).

English français español

We gebruiken het woord over (minuten + over + (half) uur) voor kloktijden van ..:01 tot en met ..:15 en van ..:31 tot en met ..:44.

English français español

We gebruiken het woord over (minuten + over + (half) uur) enkel voor kloktijden van ..:01 tot en met ..:15 en van ..:31 tot en met ..:44.

English français español

We gebruiken het woord voor (minuten + voor + (half) uur) voor kloktijden van ..:16 tot en met ..:29 en van ..:46 tot en met ..:59.

English français español

We gebruiken het woord voor (minuten + voor + (half) uur) enkel voor kloktijden van ..:16 tot en met ..:29 en van ..:46 tot en met ..:59.

English français español

Om te zeggen hoe laat het is gebruiken we het woord minuten normaal gezien niet.

English français español

In Vlaanderen zegt men inderdaad vaak na in plaats van over bij uuraanduidingen. Dat is niet gebruikelijk in Nederland.

English français español

We gebruiken het woord kwart (kwart over... / kwart voor...) voor de kloktijden met ..:15 en ..:45.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 06:30 = Half zeven.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 12:30 = Half één.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 01:30 = Half twee.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 02:30 = Half drie.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 03:30 = Half vier.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 04:30 = Half vijf.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 05:30 = Half zes.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 06:30 = Half zeven.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 07:30 = Half acht.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 08:30 = Half negen.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 09:30 = Half tien.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 10:30 = Half elf.

English français español

We gebruiken het woord half voor kloktijden met ..:30.
Maar opgelet! Je moet het half uur aftrekken van het volgende uur.
→ 11:30 = Half twaalf.

English français español

In kloktijden schrijven niet een maar wel één (om misverstanden met het lidwoord een te vermijden).

English français español
Je hebt al de klokjes van deze oefening gezien. Als je doorgaat krijg je dezelfde klokjes, maar in een andere volgorde.