De ontkenning met niet: plaats in de zin

Plaats de ontkenning (niet) in de zinnen door te klikken op de plaats waar je het woord wil invoegen.
(Klik op de blauwe woorden.)

Klik op , of om uitleg te krijgen bij de zin of raadpleeg de informatie over de ontkenning in het Nederlands.

1. Waarom heeft hij het gedaan? Ik kan het begrijpen .
Neen? Ik begrijp hem heel goed.
2. Ga je het alleen doen?
Kijk, ik ga het nog éénmaal zeggen. Ik doe het zonder Jan .
3. Brrr... Het is hier warm .
Dat kan je wel zeggen. Het is hier zeker minder dan 10 graden.
4. Ze zingt slecht.
Ze zingt vals, maar ze heeft een onaangename stem.
5. Kijk, daar loopt Lore. Nu kan je het haar vragen.
Waar? Ik zie ze .
6. Ik vind het spijtig dat jij komt.
Waarom? We zien elkaar volgende week toch terug.
7. De nieuwe job bevalt Hanne heel goed.
Dat verbaast me. Het is echt iets voor haar.
8. Kijk daar, die vogel...
Wat zeg je?
Die vogel... Zie je die zwarte vogel?

Normaal staat niet op het einde van de zin, maar in deze zin staat er een infinitief (begrijpen).
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Normaal staat niet op het einde van de zin, maar in deze zin staat er een voorzetselvoorwerp (zonder Jan).
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Normaal staat niet op het einde van de zin, maar in deze zin staat er een (losstaand) bijvoeglijk naamwoord (warm).
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Normaal staat niet op het einde van de zin, maar in deze zin staat er een bijwoord (vals).
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Er zijn heel wat uitzonderingen, maar normaal staat niet op het einde van de zin.
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Normaal staat niet op het einde van de zin, maar bijzinnen (...dat jij komt) vormen een uitzondering.
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Er zijn heel wat uitzonderingen, maar normaal staat niet op het einde van de zin.
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.
Er zijn heel wat uitzonderingen, maar normaal staat niet op het einde van de zin.
Er is hier wel een bijvoeglijk naamwoord zwart, maar het is vergezeld van andere woorden (die, vogel).
Zie de informatie over de plaats van de ontkenning.