De telwoorden 0 - 9

Luister en noteer het telefoonnummer.
Schrijf enkel cijfers, geen spaties, punten, liggende streepjes of andere tekens tussen de getallen.
(Just write the numbers, no spaces, periods or slashes between them.)

0 nul
1 een
2 twee
3 drie
4 vier
5 vijf
6 zes
7 zeven
8 acht
9 negen

Je hebt al de telefoonnummers van deze oefening gehoord. Als je verder gaat bieden we je dezelfde zinnen aan in een andere volgorde.