Luisteroefening
Wat weet je over teken?
(Televisiereportage van het programma Panorama van de VRT - 26/03/2015)

Oefening 1
Luister naar Maxime Madder (Tropisch Instituut) en duid de juiste zinnen aan.
Klik op en om te zien waarom een zin juist of fout is.
Klik daarna hier om de transcriptie te lezen.

Translate? Traduire? Traducir?
Deze zin is niet juist.
Maxime Madder zegt:
De infectiegraad is eigenlijk redelijk stabiel.
Deze zin is juist.
We horen:
Als we terugkijken naar de studie van 10 jaar geleden dan zien we dat er toch twee tot driemaal zoveel teken zijn momenteel.
Deze zin is juist.
Diertjes zoals muizen hebben daardoor meer voedsel en kunnen zich gemakkelijker vermenigvuldigen. Muizen zijn belangrijke kleine gastheren (voor het eerste stadium van de teek). We horen:
De klimaatsopwarming heeft eigenlijk als gevolg dat er meer vruchten worden gevormd door de bomen. En die vruchten zijn natuurlijk voedsel voor de gastheren van de teken. Teken hebben natuurlijk een gastheer nodig voor een bloedmaal om zich voort te planten. Dus die kleine gastheren die eikels en beukennootjes eten zijn bijvoorbeeld muizen of... of andere knaagdieren.
Deze zin is niet juist.
Integendeel, de everzwijnen helpen bij de verspreiding van teken. We horen:
Reeën en everzwijnen, die ook de laatste decennia enorm toenemen. En de laatste jaren zeker de everzwijnen. En die zijn een ideale gastheer voor dan de volwassen teken.
Deze zin is juist.
We horen
Ze hebben eigenlijk een korte stop in de winter waardoor dat eigenlijk de levenscyclus die normaal vijf jaar duurt...
Deze zin is niet juist.
Niet langer, maar korter. We horen:
Ze hebben eigenlijk een korte stop in de winter waardoor dat eigenlijk de levenscyclus die normaal vijf jaar duurt kan gereduceerd worden tot drie jaar of zelfs twee jaar.
Deze zin is juist.
We horen:
De teken zijn voornaamlijk actief wanneer de temperatuur boven de tien graden komt.
Deze zin is niet juist.
We horen:
De zomer is normaal gezien of zou toch droog en warm moeten zijn. Dan vinden we minder teken.