Luisteroefening
Plastic alom
(Reportage van VRT Karrewiet van 01/05/2018)

Oefening 1
Selecteer de zin die het best de reportage samenvat.
Klik daarna op of om wat uitleg bij de oplossing te krijgen.
Je kan de transcriptie lezen nadat je oefening 2 hebt gemaakt.

Oefening 2

Oefening 2
Luister en duid de juiste zinnen aan.
Klik daarna op of om te zien waarom een zin juist of fout is.
Klik daarna hier om de transcriptie te lezen.


Oefening 1Oefening 3

Oefening 3
Hoe zegt men het exact in de reportage?
Luister opnieuw en klik op een blauw woord om het te vervangen door de uitdrukking van de tekst.

Bedoeling is dat in de maand mei iedereen minder plastic gaat verbruiken.

[...]

En dat willen we net ook, dat besef willen we voor onszelf ook gaan zoeken.

We willen dat verminderen door kleine acties. Door in het huishouden, ja, na te denken over wat verbruiken we en hoe kunnen we dat optimaliseren.

Het gezin Verellen uit Herselt probeert al langer milieubewust te leven. En heeft ook meegedaan aan die andere bewustwordingsinitiatieven zoals dertig dagen zonder alcohol en dertig dagen zonder vlees. Deze actie spreekt hen nog het meest aan omdat ze het als gezin kunnen doen.

[...]

Een plasticvrij leven begint eigenlijk bij het zoeken naar andere mogelijkheden om producten uit de winkel mee te nemen zonder ze te laten verpakken. Voor de familie Verellen is het de eerste keer dat ze zelf hun verpakkingsmateriaal meenemen.

We gaan dat in elk geval uitproberen om te zien. Wat past er allemaal in? Wat kunnen we allemaal meekrijgen? Hoe gaat de winkel daarmee om? Dat is voor ons een groot vraagstuk. We zijn zelf ook nieuwsgierig.

Maar we zullen daar wel ons best voor doen in de hoop dat dat binnen een maand eerder een automatisme gaat zijn. En dat we onze producten vinden hier en dat we zo toch meehelpen aan minder plastic in de wereld.


Oefening 2

Translate? Traduire? Traducir?
Juist. Bedoeling is dat in de maand mei iedereen minder plastic gaat consumeren. Het gezin Verellen uit Herselt probeert al langer milieubewust te leven en neemt deel aan de actie.
Nee. Al die wegwerpplastic is inderdaad wel een ramp. Maar de reportage focust niet op de gevolgen en de ravage voor o.a. oceanen en milieu.
Nee. Men belicht het mei-initiatief en de inzet van het gezin Verellen. Er worden hier geen grote bedrijven vermeld die drastische maatregelen nemen om het plasticafval te doen slinken.
Deze zin is niet juist.
In het begin zegt men:
Bedoeling is dat in de maand mei iedereen minder plastic gaat consumeren. En dan gaat het vooral over wegwerpplastic, gaande van plastic bekers, takeaway, de in (plastic) voorverpakte groenten, water in drinkflessen, al dat soort dingen.
Deze zin is juist.
Kris Verellen zegt:
Als we thuiskomen van van zeg maar de wekelijkse boodschappen, dan schrik je daar toch wel van wat een hoeveelheid plastic dat je eigenlijk bij hebt.
Deze zin is niet juist.
We horen:
Het gezin Verellen uit Herselt probeert al langer milieubewust te leven. En heeft ook deelgenomen aan die andere bewustwordingsinitiatieven zoals dertig dagen zonder alcohol en dertig dagen zonder vlees.
Van sigaretten of een rookvrije maand spreekt men hier niet.
Deze zin is juist.
We horen:
Deze actie spreekt hen nog het meest aan omdat ze het als gezin kunnen doen.
Deze zin is niet juist.
Het is precies andersom.
We horen:
Ze (De dochters) zijn er allebei ook heel veel mee bezig. Het zijn zij die ons meestal een geweten proberen te schoppen. Ze zijn er op school over bezig. En zij komen meestal wel af met die initiatieven.
Deze zin is juist.
We horen:
Een plasticvrij leven begint eigenlijk bij het zoeken naar alternatieven om producten uit de winkel mee te nemen zonder ze te laten verpakken. Voor de familie Verellen is het de eerste keer dat ze zelf hun verpakkingsmateriaal meenemen.
Deze zin is juist.
Op het einde horen we:
We gaan dat in elk geval uitproberen om te zien. Wat past er allemaal in? Wat kunnen we allemaal meekrijgen? Hoe gaat de winkel daarmee om. Dat is voor ons een groot vraagstuk. We zijn zelf ook benieuwd. We zullen daar wel ons best voor doen in de hoop dat dat binnen dertig dagen eerder een gewoonte gaat zijn.