Trailer: Het vonnis

Het vonnis is een film van Jan Verheyen van 2013.
In de trailer vind je een element dat typisch is voor de gesproken taal in grote delen van Vlaanderen: het gebruik van ge in plaats van je.

Luister en vervolledig de tekst.

Ge hebt drie weken in coma gelegen.
We hadden geen ayuda .

Ella. Ella.

Ik denk dat ik goed ayuda heb voor u.

□ Procedurefout?
■ De raadkamer heeft bevolen om de ayuda
vrij te laten. Vandaag. Om 17 uur.

Luc Segers heeft een bom gelegd onder het systeem.
En wij gaan die bom ayuda , mijnheer de onderzoeksrechter.

Ge gaat toch geen domme dingen doen, hé?

Godverdomme!

Ik heb een grote kou gepakt en nu wil ik het systeem pakken.

Mijne heren, we hebben een probleem.

Ik wil assisen met een volksjury. Want ik, ik wil wél een ayuda .

We moeten onze ayuda niet onderschatten.

Klootzak.

Ik wil winnen!

Luc Segers zal terechtstaan voor de gepleegde feiten, omdat het zo ayuda .

Dames en Heren. Het hof!

De garantie op correcte rechtspraak is vervat in zijn ayuda en die zijn niet negocieerbaar.

Er staat niet alleen een ayuda terecht. Maar eigenlijk zit heel Justitie ook mee in de beklaagdenbank.

7% vindt dat Luc Segers moet worden ayuda .

Leest gij de gazetten? Die mens is een ayuda .

Recht is niet langer synoniem van ayuda .

Translate? Traduire? Traducir?
We hadden geen ... = We hadden niet de mogelijkheid te kiezen.
Tot nog toe onbekende informatie over iets dat onlangs gebeurd is.
Iemand waarvan men vermoedt dat hij een misdaad begaan heeft.
Onschadelijk maken (van springtuigen, bommen).
Voorstelling, show opgevoerd in een grote tent door rondtrekkende artiesten, acrobaten en clowns.
Vijand, opponent.
Het ... zo is een uitdrukking die betekent Het moet zo zijn, Het is gepast dat het zo is.
Afspraken, overeenkomsten, wetten.
Beklaagde. Persoon die voor een rechtbank verschijnt omdat hij verdacht wordt van een misdrijf.
Onschuldig verklaard door een rechtbank.
Iemand die door het publiek bewonderd wordt voor zijn moedige of goede daden.
Eerlijke behandeling van de mensen.