Luisteren en begrijpen: atletiek

Klik op de player om het woord (nogmaals) te horen.
Klik vervolgens op de overeenkomstige foto.

Click on the play button to hear the word (again).
Then click on the corresponding image.
Click on Geef ander woord to hear another word.


Terug naar de woordenschatpagina
Je hebt alle woorden van deze oefening gehoord.
We geven je nu dezelfde woorden in een andere volgorde.